Бетонови изделия с въображение!

За нас

Фирма ГЕОТОН е създадена през 1989г. и е първата фирма с предмет на дейност производство на бетонови и вибропресовани бетонови изделия в Бургаска област. За този период фирмата се утвърди като най-големия производител в източна България.

Производствената база е 24 000 м2 с 5 производствени халета.

Бетоновите разтвори, с които се произвеждат изделията, се приготвят в германски бетонови възли, като всички материали са от утвърдени и доказани доставчици с необходимите сертификати. Вибропресованите бетонови изделия /тухли, тротоарни плочи, павета, коминни тела и т.н./ се произвеждат с автоматизирани машини с висока производителност и качество и по европейска технология. Всички тези детейли дават качеството на нашите изделия.

 

В края на 2014 и началото на 2015 година, успешно изпълнихме проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013 и пуснахме в експлоатация нова автоматизирана австрийска производствена линия с голям капацитет и високо качество на 

произвежданите изделия. След пускането на линията в експлоатация, „Геотон бетонови изделия”ООД предлага на своите клиенти още по-богат асортимент, значително по-голям капацитет на производство и

 доставки на бетонови изделия до обектите на своите клиенти в страната.

За да подобрим контрола на качеството в началото на 2011 год.  оборудвахме собствена лабораторияна на територията на предприятието за изпитване на готовата продукция съгласно стандартите в ЕС.

 

През 2012 год. въведохме и сертифицирахме система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015.

 

Нашите усилия, насочени в по-доброто качество на изделията, ни направиха лидер на пазара в източна България, като много от по-големите обекти в региона се изпълняват с наши изделия.

 

ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0474-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. 

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 50 000,00 лв., финансирани от ЕФРР.

Начало: 10.08.2021.г.
Край: 10.11.2021 г.