Бетонови изделия с въображение!

За нас

Фирма ГЕОТОН е създадена през 1989г. и е първата фирма с предмет на дейност производство на бетонови и вибропресовани бетонови изделия в Бургаска област. За този период фирмата се утвърди като най-големия производител в източна България.

Производствената база е 24 000 м2 с 5 производствени халета.

Бетоновите разтвори, с които се произвеждат изделията, се приготвят в германски бетонови възли, като всички материали са от утвърдени и доказани доставчици с необходимите сертификати. Вибропресованите бетонови изделия /тухли, тротоарни плочи, павета, коминни тела и т.н./ се произвеждат с автоматизирани машини с висока производителност и качество и по европейска технология. Всички тези детейли дават качеството на нашите изделия.

 

В края на 2014 и началото на 2015 година, успешно изпълнихме проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013 и пуснахме в експлоатация нова автоматизирана австрийска производствена линия с голям капацитет и високо качество на 

произвежданите изделия. След пускането на линията в експлоатация, „Геотон бетонови изделия”ООД предлага на своите клиенти още по-богат асортимент, значително по-голям капацитет на производство и

 доставки на бетонови изделия до обектите на своите клиенти в страната.

За да подобрим контрола на качеството в началото на 2011 год.  оборудвахме собствена лабораторияна на територията на предприятието за изпитване на готовата продукция съгласно стандартите в ЕС.

 

През 2012 год. въведохме и сертифицирахме система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 а през 2016 год. въведохме и сертифицирахме и БДС EN ISO 14001 : 2005

 

Нашите усилия, насочени в по-доброто качество на изделията, ни направиха лидер на пазара в източна България, като много от по-големите обекти в региона се изпълняват с наши изделия.

 

„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.001-0553 "Подобряване на производствения капацитет в "Геотон бетонови изделия" ООД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за производство на бетонови елементи за ревизионни шахти и канализация - 1 бр". 

Тръжната документация може да бъде видяна ТУК.

„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0553-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Вижте повече тук